Posts

Sedert die instelling van die SBID (‘Strand Business Improvement District) ‘n paar jaar gelede, heers die algemene mening dat die sakesentrum van die dorp beslis ‘n skoner en veiliger plek vir almal is, en statistieke bevestig dit ook.

Dit dek as ‘t ware die tafel vir die ‘Future Strand’-inisiatief om aan planne te werk wat die Strand hopelik ook ‘n nóg gewilder woon-, werk- en beleggingskeuse sal maak.

Read more